Wykaz wód


WYKAZ WÓD OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

Zbiorniki i stawy użytkowane przez Zarząd Okręgu

1. Krzywie
2. Konstantynów (przy cmentarzu)
3. Talar „Montoprzem”
4. Talar
5. Wymysłów
6. Skoszewy Nowe

Zbiorniki i stawy użytkowane przez koła Okręgu Łódzkiego


1. Leźnica Wlk koło nr 46 Leźnica
2. Ozorków Starówka koło nr 47 Ozorków
3. Leśmierz cukrownia koło nr 45 Leśmierz
4. Biała koło nr 29 Urząd Woj
5. Grotniki Krzemień koło nr 43 Grotniki
6. Srebrna koło nr 36 KWP
7. Konstantynów koło nr 44 Konstantynów

WYKAZ WÓD OKREGU ŁÓDZKIEGO
UDOSTĘPNIONYCH NA 2009
DO WĘDKOWANIA
W RAMACH POROZUMIEŃ1. Obwód rybacki rzeki Bzura Nr 1

- rz. Bzura od źródeł do ujścia rz. Ochnia RB 1
- staw miejski w Zgierzu SZg
- stawy w m. Arturówek Sar


2. Obwód rybacki rzeki Moszczenica Nr 1

- rz. Moszczenica od źródeł do ujścia RMo 1
- rz. Malina od źródeł do ujścia RMa
- zbiornik w m. Stryków ZStr *


3.Obwód rybacki rzeki Ner Nr 1

- rz. Ner od źródeł do mostu w m. Lutomiersk RN 1
- staw Przędzalniana SPrz
- staw Młynek SMł
-osadnik przy stawach Stefańskiego SOs


4. Stawy Krzywie ZKrz**
5. Staw Konstantynów Sko **
6. Staw „Montoprzem” – Talar SMon **
7. Stawy w Talarze – prawa strona Stal **
8. Cegielnia Wymysłów CW **
9. Zbiornik Skoszewy Nowe Zsko **


Ograniczenia w stosunku do RAPR – informacje znajdują się na tablicach informacyjnych nad w/w wodami.

* - zbiornik w m. Stryków – łowisko licencyjne
** - zbiorniki udostepnione do wędkowania w ramach porozumień miedzyokręgowych po wykupieniu łódzkiej okręgowej składki uzupełniającej w formie znaku o nominale 30,- zł