Zebrania Zarządu


Zarząd zbiera się w każdy pierwszy czwartek miesiąca(oprócz lipca i sierpnia) o godz18.30 w siedzibie koła.Obecność obowiązkowa!!!